marți, 21 iunie 2011

Cîți Mîntuitori avem?

Vreau să vă propun pentru analiză cîteva pasaje din cartea Tit referitor la dumnezeirea lui Isus Hristos. Pavel construiește textul într-un mod logic afirmația ca Isus este Dumnezeu. In cartea Tit găsim trei pasaje în care se arată parallel faptul că Isus și Dumnezeu au același rol – cel de Mîntuitor. Pentru claritatea analizei propun cîteva pasaje din VT referitor la “Mîntuitor”
 http://www.trilulilu.ro/osy91/58cd9843d8242d
*Isaia 43:11 Eu, Eu sînt Domnul, şi afară de Mine nu este niciun Mîntuitor!
*Isaia 45:21 Spuneţi-le, şi aduceţi-i încoace, ca să se sfătuiască unii cu alţii! Cine a proorocit aceste lucruri dela început, şi le-a vestit de mult? Oare nu Eu, Domnul? Nu este alt Dumnezeu decît Mine, Eu sunt singurul Dumnezeu drept şi mîntuitor, alt Dumnezeu afară de Mine nu este. 
*Osea 13:4 Dar Eu sînt Domnul, Dumnezeul tău, din ţara Egiptului încoace. Tu cunoşti că nu este alt Dumnezeu afară de Mine, şi nu este alt Mîntuitor afară de Mine.
Concluzia care iese in evidenţă aici este că: Dumnezeu este Unicul dumnezeu şi în afară de El nu mai este alt Mîntuitor.
În Tit voi sublinia paralelismul pe care îl propune Pavel pentru a arăta că Isus şi Dumnezeu sunt numiţi cu acelaşi titlu pe care îl avea în exclusivitate doar Dumnezeu.
*Tit 1:3-4 ci Şi-a descoperit Cuvîntul la vremea Lui, prin propovăduirea care mi-a fost încredinţată, după porunca lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru; -  către Tit, adevăratul meu copil în credinţa noastră a amîndorora: Har şi pace dela Dumnezeu Tatăl, şi dela Isus Hristos, Mîntuitorul nostru!
*Tit 2:10-13 să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvîrşită credincioşie, ca să facă în totul cinste învăţăturii lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mîntuire pentru toţi oamenii, a fost arătat,  şi ne învaţă s’o rupem cu păgînătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptînd fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mîntuitor Isus Hristos.
*Tit 3:4-6 Dar, cînd s’a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni, El ne-a mîntuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înoirea făcută de Duhul Sfînt,  pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mîntuitorul nostru;
Pavel prezintă în mod repetat ideie de Mîntuitor în persoana lui Isus. Titlul de Mîntuitor nu s-a transferat la Isus, pentru că El a fost dintotdeauna Mîntuitorul omenirii.
*Luca 2:11 astăzi în cetatea lui David, vi s’a născut un Mîntuitor, care este Hristos, Domnul.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu